Jove Orquestra de Cardedeu

Disseny Logotip

Les inicials de la Jove Orquestra de Cardedeu (JOC) formen les quatre cordes dels instruments de corda fregada. Realitzades en negre i equidistants.
La línia blava representa l’arc d’aquest tipus d’instruments i posa la nota de color. Creat cap amunt per comunicar positivisme com les rúbriques de les signatures.
En gris i vertical el nom complet de la formació.