Xavier Suárez

Dissseny Logotip

Ús del verd com a color empatizant, de calma i equilibri.
Imagotip que combina l’electricitat, la llum i la idea (el coneixement).

Xavier Suárez elecrticista