Web Skype classes

Projecte Web per a la gestió de les classes per part de l’acadèmia.

Compta amb un test de nivell gratuït. Back-end per als diferents tipus d’usuaris.

Els registrats poden veure les seves classes reservades, possar-se en contacte amb el seu professor, canviar classes i adquirir mes crèdit.
Els professors poden veure les seves classes, comunicar-se amb els alumnes i gestionar l’estat de les classes.
Els administradors poden accedir a qualsevol de les parts dels docents així com a gestionar el crèdit i les classes dels alumnes.

Implementació de la passarel·la de pagament bancària.

Skype