WEB Can Bordoi

Projecte web col·laboratiu, dissenys per Albert Grebol, programació i implementació per imaicom.