WEB Enganches Barcelona

En aquesta ocasio hem realitzat un web catàleg, la web es multi-idioma. Hem treballat cada línia de producte de manera independent fent una categoria i un menú exclusiu, i hem preparat els subnivells per a mostrar els articles. La web conté de diferents formularis personalitzats  a cada secció.

Projecte desenvolupat mitjançant WordPress.

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.