ABCD·Música

D’una banda havíem comunicar la serietat d’un equip de professionals, sense deixar de banda la part humana (característica d’aquesta escola) però, sobretot, marcant la diversió que per a tots ells suposa gaudir de la música i de les arts en general.

Projecte desenvolupat amb WordPress, adequant-se a la tendència one-page, facilitant així la cerca dels elements interessants a la mateixa home.

web ABCD·Música