Cambridge School

Una configuració de 9 seccions que arriben, en algun cas, a 9 subseccions és difícil d’estructurar, repartir i mostrar… i a més a més en 3 idiomes.

Totalment corporativa és una pàgina amb notícies i recomanacions de pel·lícules en altres idiomes a la pàgina principal.

Els banners laterals també aporten color.

Estructura de línies rectes i corbes pels temes que varien.

web Cambridge School