CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB 

 

Informació general sobre la titularitat de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es comuniquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Responsable: Esther Feliubadaló Lozano
CIF: 40996016B
Nom del domini: www. imaicom.com
Direcció: Passeig Montblanc, 2 – 08459 Sant Antoni de Vilamajor
E-mail de contacte: hola@imaicom.com

 

Condicions generals d’ús de la pàgina web

1. Usuaris

Qui accedeixi a la pàgina web té la condició d’usuari i accepta en aquest moment, de forma plena i sense reserves, aquestes condicions generals.

Es recomana llegir aquestes condicions d’ús cada vegada que s’accedeixi a la pàgina web www. imaicom.com atès que es podria haver modificat.

 

2.Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web amb propòsits lícits i que no resultin lesius per Esther Feliubadaló Lozano i/o tercers, o que perjudiquin o impedeixin el seu funcionament normal.

Es prohibeix expressament a l’usuari utilitzar els continguts de la pàgina web de manera que infringeixin les presents condicions d’ús i, en especial, la normativa vigent; la bona fe; els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

La informació que conté la pàgina web és merament informativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes. Doncs, no es tracta d’un canal de contractació.

Si l’usuari està interessat en els serveis de Esther Feliubadaló Lozano, així com rebre més informació, ha de contactar directament amb l’associació a través del correu electrònic hola@imaicom.com a fi que se’l pugui atendre de la manera més òptima.

 

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari utilitza la pàgina web sota la seva responsabilitat única i exclusiva. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de contrasenyes o similars que s’hagin assignat a l’usuari i a qualsevol dels seus serveis.

No obstant, Esther Feliubadaló Lozano es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a denegar l’accés a la pàgina als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

 

4. Reserva de drets

Esther Feliubadaló Lozano es reserva el dret de modificar de forma unilateral i sense avís previ els aspectes següents, sempre que ho consideri oportú: l’estructura, el disseny, afegir o eliminar continguts i serveis, modificar aquestes condicions d’ús.

També es reserva el dret, en iguals condicions, d’interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del serveis de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

 

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

Esther Feliubadaló Lozano no atorga cap garantia ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser conseqüència de:

 1. La indisponiblitat, manteniment i funcionament correcte de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis;
 2. La inutilitat, adequació o validesa de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o inclús, les expectatives dels usuaris;
 3. L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 4. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent i contrari a aquestes condicions generals de la pàgina web així com dels seus continguts i serveis per part de l’usuari;
 5. L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis que es presten a l’usuari a través de la pàgina web.

 

6. Política d’enllaços

Condicions per realitzar un hiperenllaç des d’una pàgina web externa a qualsevol de les pàgines web de www.imaicom.com:

 1. No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i expressa de Esther Feliubadaló Lozano;
 2. No es permet establir deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines web de www.imaicom.com sense la seva autorització prèvia i expressa;
 3. No es permet incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web de www.imaicom.com, ni sobre els seus continguts i serveis;
 4. No es permet incloure cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Esther Feliubadaló Lozano, llevat que s’obtingui la seva autorització prèvia i expressa.
 5. L’hipervincle no implicarà l’existència de relacions comercials i/o econòmiques de cap tipus entre Esther Feliubadaló Lozano i el titular de la pàgina web que l’estableixi.
 6. Esther Feliubadaló Lozano no es responsabilitzarà dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a través de la pàgina web des del que es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

 

Sobre els enllaços a pàgines externes que posa a disposició www.imaicom.com i que són gestionades i controlades per tercers:

 

7. Propietat industrial i intel·lectual

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i altres continguts que s’inclouen en aquesta pàgina web (inclosos els textos legals) són propietat de Esther Feliubadaló Lozano o bé, es disposa del dret d’ús i explotació dels mateixos. Per tant, s’erigeixen com obres protegides per la legislació vigent amb matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts d’aquesta pàgina web que es duguin a terme amb ànim de lucre o finalitats comercials i sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels drets. Per preservar els drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas que un usuari o tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims en aquesta pàgina web, ho haurà de notificar mitjançant correu electrònic a l’adreça hola@imaicom.com, indicant:

 

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponent als continguts que aportin tercers, és de responsabilitat exclusiva dels mateixos.

Accedir a aquesta pàgina web no atorga a l’usuari cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual que existeixen sobre els continguts i elements propietat de Esther Feliubadaló Lozano.

 

8. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol reclamació i/o controvèrsia derivada de les mateixes així com dels serveis i continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i/o compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Aquestes condicions d’ús s’han modificat per última vegada el dia 22/07/2021