Sistema de control d’avaries

Nou Hospital Evangèlic

Programació d’un aplicatiu web integrat a la actual intranet.

Permet als usuaris la comunicació de le incidencies  als operares de manteniment, tot quedant reflectit al sistema.

Es realitza un seguiment de cadascuna i es permet extreure’n dades i conclusions per a millorar els serveis.