Saha Tours

Saha Tours

Maquetació i programació d’un tema WordPress.

Amb el disseny de Sebastià Lopez hem implementat la versió web.

Hem implementat 3 idiomes.

S’ha tingut especial cura en la conservació i millora del SEO.

Migració del blog en joomla.

Saha Tours